Prezidentom Klubu primátorov miest SR sa stal pezinský primátor Oliver Solga

Júl 2011 / Prečítané 1921 krát
   Valné zhromaždenie Klubu primátorov miest Slovenskej republiky sa zišlo 8. júla v Kežmarku. Rozšírené prezídium KPM SR si zvolilo nové vedenie, kontrolnú komisiu a prijalo do svojich radov šiestich primátorov slovenských miest. Novým prezidentom Klubu primátorov sa na najbližšie štvorročné obdobie stal pezinský primátor Mgr. Oliver Solga.
   Na valnom zhromaždení KPM SR sa hovorilo o dopade hospodárskej krízy a komunálnej politike v súvislosti s reformou verejnej správy.
  Klub primátorov miest SR predstavuje špecifickú záujmovú, ale zároveň profesnoreprezentatívnu organizáciu. Združuje primátorov členských miest, ktorí vykonávajú v danom volebnom období svoju funkciu a zároveň sú členmi i primátori – seniori, ktorí v ďalšom volebnom období nekandidovali, resp. neboli zvolení a v súlade so stanovami klubu požiadali o potvrdenie členstva.
 
 (mo)

Ohodnoťte článok: