Poďakovanie

Február 2011 / Prečítané 2091 krát

  Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste 28. 1. 2011 nášho drahého zosnulého
Rudolfa KUJOVIČA
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Dcéra Dana a Mirka, sestra Joja, brat Jarko s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí na poslednej ceste dňa 3. 2. 2011 odprevadili nášho drahého
Ing. Branislava FISCHERA
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje mama, deti, brat a sestry.
 
  Pustý je náš dom, smutno je nám v ňom. Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nám nedovolí. Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu drahú mamičku, svokru, babičku a prababičku
Ľudmilu HANKEROVÚ
a tým zmierili náš žiaľ. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým ktorí odprevadili na poslednej ceste 19. 1. 2011 nášho drahého zosnulého
Františka RAŽDIKA
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Ďakuje smútiaca rodina.
 
  Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste 3.2. 2011 našu drahú zosnulú
Jolanu KACERLOVÚ
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí na poslednej ceste dňa 10. 1. 2011 odprevadili našu drahú zosnulú
Františku NOVÁKOVÚ.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje syn a dcéra s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste 14. 1. 2011 nášho drahého
zosnulého otecka a dedka
Ivana GOLJERA.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje dcéra Dana.
 


Ohodnoťte článok: