Nahláste nám zmeny

Február 2011 / Prečítané 1639 krát
   V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili celomestský kalendár spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na I. štvrťrok 2011. V uverejňovaní týchto verejnosťou žiadaných informácií budeme pokračovať. V marcovom čísle uverejníme kalendár podujatí na II. štvrtok. Podklady získavame z celoročného kalendára, ktorý spracovalo a vydalo Mesto Pezinok. Keďže od termínu tvorby plánu podujatí uplynul už dlhší čas, mohlo dôjsť k niektorým zmenám. Preto sa obraciame na organizátorov podujatí, aby nám tieto zmeny urýchlene nahlásili (napr. zrušenie podujatia, zmena jeho termínu či kontaktu na usporiadateľa, nové podujatia a iné). Máme záujem, aby sme našim čitateľom poskytli čo najpresnejšie informácie. Ďakujeme. 
 
Redakcia
 
 

Ohodnoťte článok: