Doc. PaedDr. René Bílik, CSc. vysokoškolským profesorom

Február 2011 / Prečítané 3029 krát
   Dňa 24. 1. 2011 menoval prezident SR Ivan Gašparovič nových vysokoškolských profesorov. Bol medzi nimi aj nás spoluobčan RENÉ BÍLIK – vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry a prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Trnavskej univerzity. René Bílik je tiež samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Je autorom niekoľkých kníh a množstva článkov. Pezinčania ho poznajú aj ako dlhoročného poslanca mestského zastupiteľstva (1994 – 2010). V rokoch 1994 – 98 bol viceprimátorom a v období od r. 1998 do r. 2002 prednostom Okresného úradu v Pezinku. V súčasnosti je poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.
   K udeleniu titulu pánovi Bílikovi srdečne blahoželáme.
 
(ra)