Ekumenická pobožnosť kresťanov

Február 2011 / Prečítané 2249 krát
   Vo štvrtok 20. januára sa konala spoločná pobožnosť Rímskokatolíckej farnosti a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Pezinku pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Konala sa v rímskokatolíckom Dolnom kostole Božského spasiteľa z rokov 1655 – 1659, ktorý bol pôvodne postavený ako evanjelický a počas dejín ho niekoľkokrát užívali obe cirkvi.
   Na ekumenickej bohoslužbe liturgovali: rímskokatolícky farár v Pezinku vdp. Ján Ragula, evanjelická zborová farárka v Pezinku Mgr. Helena Benková, evanjelická farárka Mgr. Dala Tichá a evanjelická kantorka Emília Drobná. Program vyvrcholil spoločným posedením na rímskokatolíckej fare.
   Pezinok patrí medzi mestá s najdlhšou tradíciou ekumenických bohoslužieb, keďže prvá z nich sa konala už v januári 1969. 
 
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: