Jubilujúca sprievodkyňa

Február 2011 / Prečítané 1708 krát
   Vo februári sa dožila významného životného jubilea  85 rokov pani ANNA RÖSSLEROVÁ. Je najstaršou členkou Klubu sprievodcov mesta Pezinok. Patrí medzi zakladajúcich členov. Svoje bohaté pedagogické i odborné skúsenosti zúročila pri príprave mestských sprievodcov, mnohí pezinskí sprievodcovia sú jej žiakmi.
   Pani Rösslerová sa narodila v Nemšovej, okres Trenčín. Už v mladosti sa rozhodla pre povolanie učiteľky, študovala na učiteľskej akadémii v Modre. V roku 1945 nastúpila do školy ako učiteľka. Tomuto povolaniu sa venovala celý svoj život, až do odchodu do dôchodku.
   V päťdesiatych rokoch minulého storočia uzavrela manželstvo s lesným inžinierom Ing. Imrichom Rösslerom, s ktorým vychovali tri deti. Rodina sa usadila v Limbachu, kde si postavili domček. Manžel popri svojom povolaní bol sprievodcom cestovného ruchu a tlmočníkom do maďarského jazyka. Aj A. Rösslerová po absolvovaní odbornej prípravy úspešne zložila predpísané skúšky a stala sa oficiálnou sprievodkyňou. Túto činnosť niekoľko desiatok rokov vykonávala pre odborové hnutie. Ako vdova sa presťahovala do Pezinka, kde žije v Domove pre seniorov na Hrnčiarskej ulici.
   V roku 2009 absolvovala dvojročné štúdium Akadémie tretieho veku v Pezinku v odbore História a stala sa jej najstaršou absolventkou.
   Členovia Klubu sprievodcov pani Rösslerovej ku krásnemu životnému jubileu blahoželajú a želajú jej do ďalších rokov hlavne zlepšenie zdravia, šťastie a pohodu a tešia sa na každé stretnutie s ňou. 
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: