Doprava v kraji

Február 2011 / Prečítané 1686 krát
V Pezinku sa ráta s prestupným terminálom
   Bratislavský župan Pavol Frešo sa s ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Zsoltom Simonom dohodol na možnom urýchlení čerpania peňazí na projekt Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Ministerstvo vyhlásilo otvorenú výzvu pre mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude otvorená do konca mája s celkovou alokovanou sumou 3,2 mil. eur.
   Podľa Freša je úmyslom kraja využiť možnosť čerpať finančné prostriedky na dopravu tak, aby sa nezdržiaval byrokratickými prekážkami. V rámci budúcej integrovanej dopravy kraj ráta s tromi prestupnými terminálmi v Pezinku, Senci a v Malackách, ktoré budú prefinancované cez Operačný program Bratislavský kraj. Župa má už jednu súťaž v rámci prímestskej dopravy schválenú Úradom pre verejné obstarávanie a v týchto dňoch by sa mala podpísať zmluva.
   Návrh nového systému Bratislavskej integrovanej dopravy už v minulom roku schválilo krajské zastupiteľstvo. Ide konkrétne o ceny cestovných lístkov BID, návrh zastávok a železničných staníc do tarifných zón BID a zmeny v označovaní vlakových liniek. „Jednoducho povedané ide o to, aby sa človek vedel dostať napríklad zo Senca do Petržalky plynule a na jeden cestovný lístok, ktorý bude lacnejší, ako je dnes kombinácia lístkov. Keď bude tento systém fungovať, odľahčí to aj nápor na celkovú dopravnú situáciu a zlepší sa aj životné prostredie, najmä v meste, “ uviedol Frešo.
 
(bsk it)
Predseda BSK sa stretol s primátormi a starostami z celého kraja
   Až 66 primátorov a starostov z celého bratislavského regiónu sa stretlo so županom Pavlom Frešom, na ktorom boli oboznámení so strategickými prioritami Bratislavského samosprávneho kraja v najbližšom období. Podľa župana je dôležité, aby boli predstavitelia samosprávy informovaní o hlavných zámeroch, ktoré majú dopad na celý región. „Ide o novú tradíciu stretávania so všetkými primátormi a starostami v regióne, ktoré sa uskutočnia vždy začiatkom roka,“ povedal Frešo.
Kraj sa chce podľa župana v tomto roku zamerať na rozvoj dopravy, cyklotrás a regiónu ako takého, sústredí sa aj na väčšie možnosti získania zdrojov z Európskej únie, zvýšenia bezpečnosti a prevencie. Medzi ďalšie priority kraja patrí vzdelávanie a podpora tradícií a kultúrneho dedičstva v rámci 10. výročia vzniku samosprávnych krajov.
 
Mgr. Iveta Tyšlerová

Ohodnoťte článok: