Z Ríma prišiel kus našej histórie

Február 2011 / Prečítané 2179 krát
   Vystavenie relikviáru s ostatkami jedného z našich vierozvestcov sv. Cyrila bolo mimoriadnou udalosťou nielen pre veriacich našej farnosti, ale aj celej pezinskej kultúrnej verejnosti.
   Symbolicky tak začalo obdobie príprav 1150. výročia príchodu Konštantína – Cyrila a sv. Metoda na územie, ktoré obývali naši slovanskí predkovia. Toto jubileum bude v roku 2013 a očakáva sa, že vtedy nás poctí svojou prítomnosťou aj Svätý Otec pápež Benedikt XVI.
   V súvislosti s vystavením relikvie v kostole Premenenia pána (Dolný kostol) uverejňujeme fotografie z Ríma, z miest, ktoré sú zviazané s pôsobením misie našich vierozvestcov v tomto meste. Na prvom obrázku je vstup do kostola Basilica di S. Prassede. V tom období tu bol kláštor, v ktorom bývali. V kostole je kaplnka, v ktorej sa modlil sv. Cyril a miesto, kde zomrel ( mozaika v tvare kruhu). Na priečelí kostola je pamätná tabuľa s nápisom: „V tomto kláštore v r. 867 – 869 bývali slovanskí apoštoli sv. Konštantín – Cyril a sv. Metod, zakladatelia staroslovienskej liturgie a písomníctva. “
   Pre nás Slovákov je dôležitý aj blízko stojaci chrám Bazilika Santa Maria Maggiore, v ktorom pápež Hadrián II. prijal našich vierozvestcov a rozhodol, že staroslovienčina bude štvrtou rečou, v ktorej možno hlásať slovo Božie. Aj tu je pamätná tabuľa s nápisom: „V tejto bazilike pápež Hadrián II. roku 868 schválil a posvätil staroslovienske bohoslužobné knihy Slovanských apoštolov sv. Konštantína a sv. Metoda. “ Je dojemné kráčať po dlážke, po ktorej kráčali aj dvaja muži, ktorí urobili prvý a rozhodujúci krok na našej ceste do kresťanskej civilizovanej Európy už pred vyše tisícsto rokmi. Pri prehliadke večného mesta natrafíme blízko Colosea aj na chrám San Clemente, v ktorom bol sv. Cyril pochovaný. Dnes sa tu nachádza už len prázdny kamenný sarkofág a množstvo ďakovných tabúľ od všetkých slovanských národov. V átriu kostola je umiestnený pamätný kamenný náhrobok so slovenským textom. Je možno symbolické, ale určite nie náhodné, že najviac pamiatok a „živých“ pripomenutí si sv. Cyrila a sv. Metoda sa nachádza práve v Ríme. Sem totiž vedú nielen všetky cesty, ale odtiaľto k nám prichádza aj kus našej histórie, bez ktorej by nebola naša súčasnosť.
 
Text a foto: Oliver Solga