Novoročné posedenie pri kapustnici

Február 2011 / Prečítané 1670 krát
   V polovici januára sa zišli členovia Jednoty dôchodcov v Grinave, aby spoločne oslávili príchod nového roka 2011 šampanským a kapustnicou. Veľmi sa potešili, že pozvanie prijal aj novozvolený poslanec za miestnu časť Grinava PhDr. Milan Grell.
   V družnej debate sa hovorilo aj o budúcej spolupráci a spoluúčasti na riešení problémov v tejto časti mesta, k čomu môžu prispieť aj miestni dôchodcovia. Členovia JDS v Grinave ďakujú pánovi Grellovi, že si našiel čas a prišiel medzi nich a tiež za sponzorský dar, ktorý im poskytol.
 
 Anna Mlyneková
 

Ohodnoťte článok: