Dvadsaťpäť rokov baníckeho spolku

Február 2011 / Prečítané 2314 krát
Prvý šachtág v Tehliari v roku 1986 Foto (archív MBS)   Dvadsaťpäť rokov – je to veľa či málo? Pre človeka je to vek plný energie a tvorivých síl. Pre spolok je to doba, keď už môže aj trochu bilancovať a skladať účty zo svojej činnosti. Pred 25 rokmi bol v pezinskom závode Rudných baní vytvorený Historický krúžok banícky. Svoj krst absolvoval na prvom šachtágu v novodobej histórii pezinského baníctva dňa 14. 2. 1986 za aktívnej účasti vtedajších čelných predstaviteľov rudného baníctva na Slovensku, družobných organizácií a širokej baníckej rodiny. Bola tu prednesená a prijatá Zakladajúca listina Historického krúžku so zverejnením poslania. Po úvodnom sľubnom rozbehu aktivity krúžku začali stagnovať. Podpísala sa pod to hlavne dlhodobá choroba hlavného zakladateľa krúžku Ing. Frívaldského a jeho úmrtím bola činnosť načas úplne prerušená. Rozbeh činnosti zabrzdili aj spoločensko-hospodárske zmeny. Útlm baníctva a následné ukončenie ťažby antimónovej rudy v Pezinku boli príčinou, že pracovníci závodu, teda aj členovia Historického krúžku baníckeho, odišli na nové mimobanícke pracoviská.
   Náhodné stretnutia bývalých pracovníkov RB dávali impulzy k častejším stretnutiam, až to vyústilo do opätovného vytvorenia organizácie, teraz už ako Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Ustanovujúce stretnutie sa uskutočnilo 17.8.2002 počas Permoníka. Členovia spolku na nasledujúcich zasadnutiach prijali program stanovený Základnou listinou Historického krúžku a vyhlásili sa za jeho pokračovateľa.
   Činnosť spolku sa rozbehla naplno. Jeho aktivity prerástli do celej republiky i za jej hranice. MBS bol jedným z iniciátorov a zakladajúcich členov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Aktívnou činnosťou prispel k organizovaniu a uskutočneniu 1. stretnutia slovenských banských miest a obcí uskutočneného v Pezinku, čo vojde do histórie. Banský vozík nainštalovaný na námestí je symbolom baníckej minulosti v našom meste. Poslednou väčšou akciou spolku bola výstavba kaplnky sv. Klementa v miestach, kde kedysi stála banícka osada. Popritom členovia spolku v uplynulých rokoch organizovali viaceré podujatia (výstavy, prednášky, banícke slávnosti...) a zúčastnili sa mnohých akcií poriadaných v rámci Združenia na Slovensku (Banská Štiavnica, Rožňava, Rudňany, Špania Dolina) alebo v zahraničí (Příbram, Stříbro, Jihlava, Most, Pecs). Banícke uniformy aj v súčasnosti môžeme vidieť na mnohých podujatiach organizovaných v meste.
   Malokarpatský banícky spolok chce naďalej napĺňať svoje poslanie uchovávaním baníckych tradícií, ich rozvíjaním a šírením, ako nám to prikazujú články našej zakladajúcej listiny.
 
Jozef Mišuta, MBS
 

Ohodnoťte článok: