Pestrá činnosť MŠ na Vajanského ulici

Február 2011 / Prečítané 1878 krát
   Materskú školu na Vajanského ulici navštevuje 65 detí. Môžu im tu poskytnúť tie najlepšie podmienky pre všestranné vyžitie. Súčasťou školského objektu je priestranný dvor, ktorý sa každý rok aj vďaka brigádnickej činnosti rodičov a priazni sponzorov ešte viac skrášľuje a rozširuje o nové hracie prvky.
   Pedagogickí pracovníci školy pripravujú po celý rok pre deti množstvo zaujímavých aktivít. Nedávno úspešne zorganizovali lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku na Pieskoch. Samozrejmosťou mimo zimného obdobia sú plavecké kurzy. Deti na plaváreň do Bratislavy vozia autobusom. V priestoroch MŠ zabezpečujú činnosť tanečného krúžku a vyučujú tu anglický jazyk pre mladšie i staršie deti. Príjemným spestrením sú návštevy tenisovej haly a judo haly, kde sa deti učia abecedu tenisu a džuda. Okrem toho v priebehu roka pripravujú mnohé pohybové a kultúrne aktivity, ako sú sánkovačky, mikulášske podujatie, karneval, návštevy divadiel a koncertov, MDD, podujatia u hasičov a v Centre voľného času, príležitostné besiedky, večierky, párty a ďalšie. Do pamätí detí sa hlboko vryli zážitky zo spoločne strávenej noci v priestoroch školy. Svoj talent a šikovnosť môžu deti prezentovať nielen pred očami svojich rodičov na školských podujatiach ale aj na verejných vystúpeniach. Ich programové pásmo, ktoré v minulom roku nacvičili, získalo na celomestskom podujatí Najmenší festival prvé miesto.
   Deti chodia do svojej školy veľmi radi, na čom majú veľkú zásluhu pedagogickí pracovníci, ktorí sa im všestranne a obetavo venujú.
 
(mo)