Výťažok z predaja punču

Február 2011 / Prečítané 1686 krát
Stánok Lions klubu na Vianočných trhoch   Ďakujeme občanom mesta a všetkým návštevníkom nášho stánku počas predaja vianočného punču za účasť a vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry a poskytnuté finančné prostriedky. Akciu pripravili naši členovia v rámci dobrovoľníckych aktivít LIONS KLUBU BOZIN PEZINOK.
Čistý výťažok z dobročinnej akcie (po odrátaní materiálových nákladov) predstavuje 1025,20 €. Klub na svojom zasadnutí 18. januára rozhodol túto sumu prerozdeliť pre Špeciálnu základnú školu Pezinok, Domov sociálnych služieb Merema Modra a Špeciálnu základnú školu Bratislava, Hálkova ul. a invalidného občana so ZŤP.
   Týmto plníme nami ohlásený čestný spoločenský záväzok informovať verejnosť o použití získaných finančných prostriedkov. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať na našich dobročinných akciách. Ďalšie finančné prostriedky prerozdelíme z benefičného koncertu.
 
Lions klub Bozin Pezinok

Ohodnoťte článok: