O situácii na grinavskej ceste

Február 2011 / Prečítané 1778 krát
   Na podnet poslancov a občanov Grinavy uskutočnilo sa 20. januára stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja, Policajného zboru SR a Mesta Pezinok, ktorého témou bolo riešenie dopravnej situácie cesty II/502 prechádzajúcej cez grinavskú časť mesta. Jedná sa o cestu v majetku BSK. Zástupcovia Grinavy navrhovali vytvorenie len jedného jazdného pruhu. Tento návrh bol zamietnutý, pretože by to ešte zhoršilo súčasnú situáciu a vytvárali by sa ešte väčšie kolóny ako teraz. Pre zástupcov mesta je najdôležitejší argument, že napriek terajšiemu nie úplne ideálnemu riešeniu, od jeho realizácie tu nebol jediný smrteľný prípad alebo vážna dopravná nehoda. Zástupcovia polície boli vyzvaní, aby častejšie kontrolovali najmä rýchlu jazdu v tomto úseku. 
 
(ra)