Čitateľ sa pýta na odpady a výstavbu

Február 2011 / Prečítané 1673 krát
   Chcel by som sa cestou vás dozvedieť, kedy dá Mesto Pezinok kontajner pred novopostavenú bytovku na ul. Obrancov mieru. Na úrade to len vypočujú a ďalej nič.
Ako je to s odpadom? Z nemenovaného zdroja mám informáciu, že cena za likvidáciu odpadu je vysoká (kontajnery, vývoz na skládku v Dubovej). Čo sa týka odpadu v bytovkách, myslím si, že sa triediť neoplatí, lebo pri vývoze zmiešaný odpad dajú pri odvoze spolu s plastovými fľašami.
Ďalej by som chcel viac vedieť o lokalite Rozálka. Dočítal som sa, že tam má byť oddychová zóna a športoviská a teraz čítam, že tam budú rodinné domy a bytovky.
Mesto by sa malo viac starať o občanov, niektoré projekty chválim, nie sú zlé, ale napríklad majetok by sa nemal predávať pod cenu, aj keď je kríza a peniaze treba. Sedliak si v dobrom roku vždy odložil na horšie časy.
Ing. Blažíček
 

ODPOVEĎ

   Kontajner na odpad si občan alebo spoločenstvo objednáva samo v spoločnosti Marius Pedersen po nasťahovaní do domu. Informácie občanom poskytne Mestský úrad – oddelenie ekonomiky, kam sa príde platca prihlásiť, a tiež oddelenie životného prostredia. Cena za odpad pre občana sa odvíja od ceny za zber, odvoz a uloženie odpadu. Toto zabezpečuje spoločnosť, ktorá v súťaži uspeje ako najlacnejšia. Cenu výrazne ovplyvňuje aj vzdialenosť skládky od mesta. Ak by skládka bola bližšie, platili by sme menej.
   Pokiaľ ide o lokalitu Rozálka - to bolo vysvetlené v minulom čísle. Na pezinskej Rozálke medzi hasičským ihriskom a policajnou školou budú športoviská a na cajlanskej Rozálke (územie za sídliskom Sever, smerom ku Krížnej ul.), tam sa budú stavať domy.
   Čo sa týka predaja majetku, skutočnosť je taká, že mesto predáva v ostatných rokoch svoj majetok v minimálnej miere. Predávame len majetok, ktorý je nevyužiteľný, jeho údržba či rekonštrukcia by bola drahá a využitie minimálne. To, že ceny nehnuteľností sú relatívne nízke, je zapríčinené hospodárskou krízou, väčšinou však ponúkame nehnuteľnosti, ktoré nebudú atraktívne ani v čase konjuktúry. Všetky predaje mesto zverejňuje.
 
Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: