Cena nájomného za užívacie právo k hrobu

Február 2011 / Prečítané 1779 krát
   Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2011 Mesta Pezinok bol stanovený cenník nájomného za užívacie právo k hrobu nasledovne:

Druh hrobu / Obdobie prenájmu / Nájomné

a) jednohrob 10 rokov 34 €
b) dvojhrob 10 rokov 67 €
c) trojhrob 10 rokov 100 €
d) štvorhrob 10 rokov 134 €
e) detský hrob 10 rokov 17 €
f) urnový hrob 10 rokov 17 €
 

Ohodnoťte článok: