Ďakujeme za pomoc

Február 2011 / Prečítané 1660 krát
   Mesto Pezinok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2011, konaného v bratislavskej Inchebe v dňoch 20. - 23. januára. Oceňujeme ochotu, ústretovosť, úspešnú spoluprácu a dôstojnú prezentáciu (p. Hermysovej, p. Matyšáka, p. Nagya, p. Boriša, p. Ulricha, p. Vitáloša, p. Pečuka, Strednej odbornej školy na Komenského ul., Združenia vinohradníkov a vinárov Pezinka, Klubu sprievodcov mesta Pezinok, EVIRSu – p. Slezáka, Malokarpatského múzea, Mestskej vinotéky, Strednej odbornej školy vinárskoovocinárskej v Modre a študentiek Obchodnej akadémie – V. Mižákovej a A. Němcovej). Ceníme si vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v budúcnosti.
 
(pv)