Tri otázky primátorovi

Február 2011 / Prečítané 1821 krát
l Pisateľ Rudolf Richter nám vytkol, že sme v minulom čísle nezverejnili váš plat v eurách, len údaj z uznesenia MsZ – 3,21 násobok mzdy v národnom hospodárstve. Môžete plat vyjadriť aj v eurách?

   „Nikdy som nemal a ani dnes nemám problém zverejniť svoj plat. Od januára do apríla 2011 (kedy príde k výraznému zníženiu platov primátorov) je môj plat 4780 eur ( po zdanení 3300 eur). Okrem platu nepoberám od mesta žiadne odmeny, ani iné výhody či pôžitky. Vzdal som sa akýchkoľvek odmien. Súčasnú výšku platu mi schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2010 na základe dlhodobých pozitívnych výsledkov vo funkcii primátora s prihliadnutím najmä na ekonomické ukazovatele a to hlavne v čase hospodárskej krízy. Vážim si podporu občanov, ktorá sa prejavila aj v ostatných voľbách, v ktorých som získal 75 percent hlasov. Aj vtedy bola známa výška môjho platu. Ubezpečujem všetkých, že výška platu nehrá pri výkone funkcie primátora prvoradú úlohu. Som si vedomý, že terajšie medializovanie výšky platov primátorov je prekrývaním skutočných problémov, ktoré naša spoločnosť má a zároveň má zahrať na povestnú slovenskú vlastnosť, ktorou je závisť. Bol som jedným z prvých, ktorí upozorňovali na disproporcie v odmeňovaní primátorov a zúčastnil som sa iniciovania zmien platových pomerov, ich objektivizácie podľa počtu obyvateľov, odpracovaných rokov vo funkcii a najmä od hospodárskych výsledkov mesta. Bol som 20. januára u premiérky vlády SR, ktorú som o.i. požiadal, aby primátori neboli v otázke platov rukojemníkmi zastupiteľstiev a politických strán. Moje návrhy si osvojila aj Únia miest Slovenska. Upozornil som i na to, že tak ako v športe, pravidlá sa určujú na začiatku a nie počas zápasu. Mnohí moji kolegovia by sa iste boli rozhodovali inak, keby boli vedeli, že ich platy budú po niekoľkých mesiacoch výrazne znížené. Faktom totiž je, že mnohí prišli zo súkromnej sféry, kde ich platy boli podstatne vyššie. Tiež sa často sám seba pýtam, prečo tak málo ľudí je ochotných prevziať bremeno zodpovednosti a kandidovať na funkciu primátora, keď hovoríme o veľkých platoch a takom závideniahodnom živote? “

l Najviac času na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva zabrali návrhy jedného z poslancov , ktoré smerovali k obmedzeniu vašich primátorských kompetencií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím...

   „Pozmeňujúce návrhy poslanca Krála boli pre mňa prekvapením už i preto, že počas ôsmich rokov nemal k rokovaciemu poriadku a ďalším materiálom žiadnu pripomienku. V jeho návrhoch išlo o obmedzenie práv a pôsobností primátora a nahradenie kompetencií zastupiteľstvom. Som rád, že všetky jeho návrhy poslanci zmietli zo stola, pretože niektoré boli nielen obmedzením pôsobností primátora ale napr. v oblasti bankových operácií by znamenali aj vážne finančne straty pre mesto. Často im chýbala logika a ukazovali elementárnu neznalosť zákona. Nenáležitá bola aj jeho kritika postov dvoch viceprimátorov, najmä keď vie, že viceprimátor Ing. Čech je dlhodobo práceneschopný a nečerpá žiadne finančné prostriedky od mesta. Vysvetlil som, že v súčasnosti nemáme na MsÚ obsadené tri pracovné pozície a práca, ktorá stále pribúda, je rozdeľovaná medzi mojich kolegov bez navýšenia platov. Veľmi presne situáciu pomenoval poslanec Martin Dulaj, ktorý vyzval pána Krála, aby uviedol nejaký dôkaz pochybenia primátora alebo opodstatnenosti ním navrhovaných zmien. Odpovede sme sa nedočkali.“

l V pezinskej športovej verejnosti ešte stále rezonuje kauza rozpadu extraligového majstrovského basketbalového tímu. Je to obrovská škoda. Aký je váš postoj k tomuto problému?

   „Osobne ma ako basketbalového fanúšika táto situácia veľmi mrzí. V prvom rade však treba povedať, že mesto basketbal podporovalo v medziach svojich možností. Každoročne išlo do klubu 600 – 800 tisíc korún z dotácie na šport. V minulom roku dokonca mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu ďalších 30 tisíc eur ( 900 tis. korún) z hospodárskeho výsledku mesta. Napriek tomu klub zanikol. Príčin je viacero, nebudem ich komentovať. Našou úlohou je, aby tento tradičný šport v Pezinku pokračoval. Mal som už niekoľko stretnutí s trénermi mládežníckych družstiev a s ľuďmi, ktorí chcú nezištne pomôcť. Mesto ich podporí najmä finančne, ale i pri prenájmoch športových hál a technickom zabezpečení. Máme družstvá dievčat i chlapcov. Rysuje sa aj silné družstvo mužov, ktoré by začalo možno v druhej lige. Všetko bude o chuti hrať basketbal, ale i o peniazoch, ktoré dá mesto a možno i sponzori. Som presvedčený, že basketbal v Pezinku nezanikne, aj keď bude zrejme trvať niekoľko rokov, kým sa opäť spolu stretneme na extraligových zápasoch.“
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: