Vybavovanie sťažností a petícií

Február 2011 / Prečítané 1648 krát
   V roku 2010 bolo na Mestskom úrade v Pezinku zaevidovaných 64 sťažností. Väčšina z nich (42) bola doručená poštou, ostatné osobne (15) a elektronickou poštou (7). Tri podania boli anonymné. Centrálnu evidenciu sťažností vedie Útvar hlavnej kontrolórky. Sťažnosti prešetroval ÚHK alebo boli postúpené na priame vybavenie kompetentným pracovníkom príslušných oddelení MsÚ. Pri vybavovaní všetkých podaní bola dodržaná zákonná lehota na vybavenie. Zo 64 sťažností bolo desať oprávnených, 18 neopodstatnených a 36 neprijatých, postúpených iným inštitúciám alebo odložených.
   Vlani bolo na MsÚ doručených desať petícií od občanov. Jedna bola odstúpená z Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku v predmete nedokončenej prístavby k bytového domu na ul. L. Novomeského na sídlisku Sever. Štyri petície prešetrovalo oddelenie životného prostredia MsÚ a šesť útvar hlavnej kontrolórky s príslušnými oddeleniami MsÚ.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: