Ako sme triedili v minulom roku

Február 2011 / Prečítané 1675 krát
   Vlani každý občan Pezinka vyprodukoval v priemere 281,27 kg netriedeného odpadu a 93,84 kg separátov (papier, plasty, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad, kovy). K triedeniu prispeli aj základné školy, ktoré vytriedili 115,27 ton papiera z celkového množstva 373,49 ton. Skla sa vytriedilo 98,06 ton, čo je na úrovni minulých rokov, podobne je to aj u biologického odpadu z rodinných domov (1297,40 ton).
   V roku 2010 sa zvýšili intervaly vývozu plastov z kontajnerov na sídliskách z 26 na 52 razy, čo sa prejavilo aj v množstve vyzbieraného separátu – 320,12 ton (v r. 2009 sa vyzbieralo 81,66 ton). V zbernom mieste nebezpečných odpadov sa vyzbieralo zatiaľ najviac odpadu – 65,77 ton (v r. 2009 to bolo 48,95 ton). Vlani sa prvý raz počas jarného a jesenného zberu vytriedil kovový odpad od občanov v množstve 6,82 t.
   Opatrenia na zlepšenie úrovne triedenia plastov priniesli svoje ovocie; tento rok Mesto Pezinok zvýšilo intervaly vývozu papiera na sídliskách. Očakávame teda lepšie výsledky v triedení tohto separátu a väčšiu spokojnosť obyvateľov, keďže kontajnery na papier sa nebudú prepĺňať.
 
(OM)

Ohodnoťte článok: