Novovymenovaní zástupcovia primátora

Február 2011 / Prečítané 1759 krát
Ing. Miloš Andel

   Narodil sa v roku 1961 v Smoleniciach, okres Trnava. Detstvo a študentské roky prežil v Modre. Po ukončení štúdia na modranskom gymnáziu, absolvoval vysokoškolské štúdium na VŠE v Bratislave – Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. Štúdium ukončil v r. 1985. Ako čerstvý absolvent nastúpil do poľnohospodárskeho podniku vo Svätom Jure. V roku 1996 prešiel pracovať na pozíciu ekonóma do súkromnej výrobno-obchodnej spoločnosti v Bratislave. Od roku 2000 zastával funkciu ekonomického námestníka v Stavebnom bytovom družstve so sídlom v Pezinku.
Od roku 2007 pracoval ako člen Komisie pre ekonomiku a financie MsZ v Pezinku. V roku 2008 sa začal aj politicky angažovať, vstúpil do SDKÚ-DS. Pred komunálnymi voľbami v r. 2010 presadzoval širšiu politickú spoluprácu s inými stranami. Výsledkom bol vznik koalície SDKÚ-DS, KDH, OKS. Po úspešných voľbách sa stal poslancom MsZ v Pezinku a bol vymenovaný za zástupcu primátora. Poslanci MsZ ho zvolili za predsedu komisie pre ekonomiku a financie. Je ženatý, má dve deti.

Ing. Ján Čech
   Narodil sa 28. júla 1951 v Pezinku. Je absolventom Vysokej školy ekonomickej, Fakulta riadenia výrobných odvetví.
   Pracoval v Západoslovenských tehelniach v Pezinku, v š. p. ZDROJ, OZ Senec, bol predsedom predstavenstva akciových spoločností Budig Bratislava a Poing Bratislava.
   Poslancom MsZ v Pezinku je štvrté volebné obdobie. Od r. 2006 je zástupcom primátora, v minulom funkčnom období bol tiež členom Mestskej rady. Po parlamentných voľbách v r. 2006 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Bol členom výboru pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Je ženatý, má tri deti.

Ohodnoťte článok: