Pred schvaľovaním ÚPN

Február 2011 / Prečítané 1687 krát
   Už sme niekoľkokrát informovali o príprave nového Územného plánu mesta Pezinok (ÚPN), ktorý by mal nadobudnúť účinnosť koncom tohto roka. Pre Mesto Pezinok ho pripravuje spoločnosť Aurex Bratislava, ktorá v súčasnosti pracuje aj na novom ÚPN Bratislavského kraja. Odborní pracovníci mesta absolvovali už niekoľko prezentácií navrhovaných riešení. Prebehlo aj pripomienkovanie zo strany mestského úradu a stavebného úradu. V súčasnosti prebieha spracovanie konceptu riešenia ÚPN v dvoch variantoch. Tu plynie lehota troch mesiacov od písomného pokynu od obstarávateľa po schválenie zadania. Nasledovať bude prerokovanie konceptu s občanmi na verejnom zhromaždení a v komisii územného plánovania a životného prostredia. Potom už bude nasledovať zapracovanie pripomienok a schválenie konceptu v mestskom zastupiteľstve a ďalšie kroky, o ktorých budeme občanov pravidelne informovať.
   Nový územný plán bude na jednej strane odrážať aktuálne trendy a požiadavky fyzických a právnických osôb, no na druhej strane musí rešpektovať požiadavky obyvateľov, ktorí tu žijú a pracujú. Uvedieme len jeden príklad. Ak by sme dnes vyhoveli žiadateľom na zmeny, napr. na preklasifikáciu ich pozemkov z dnešného stavu (vinica, trávnatý porast, rekreácia a pod.) na stavebné pozemky, zvýšil by sa počet obyvateľov o viac ako 15 tisíc , čo by znamenalo absolútny kolaps mesta. A to nielen v oblasti dopravy a parkovania, ale aj služieb, školstva a mnohých iných oblastí. A najmä, Pezinok by navždy stratil ráz malebného vinohradníckeho malokarpatského mestečka so svojou typickou atmosférou a všetkým tým, čo dnes občania na ňom oceňujú a čo k nám ľudí priťahuje. Som presvedčený, že to nikto z nás nechce.
   Verím, že poslanci MsZ , ktorí budú konečnú verziu ÚPN schvaľovať, to nikdy nedovolia.
 
Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: