Návštevníci hodnotili Vinobranie

Október 2010 / Prečítané 1628 krát
   Mesto Pezinok uskutočnilo počas tohtoročného Vinobrania prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť silné a slabé stránky tohto najväčšieho podujatia v Malokarpatskom regióne. Počas dvoch dní bolo prostredníctvom anketárov oslovených 800 respondentov, ktorí odpovedali na otázky formou dotazníka. Do prieskumu sa zapojilo 52,2 percent žien a 47,8 % mužov. Vek respondentov: 18 – 30 rok. - 34 %, 30 – 50 r. - 42,6 %, 50 a viac – 23,5 %. Čo sme sa z dotazníkov dozvedeli?
   Odkiaľ respondenti pochádzajú: 35,1 % - z Pezinka, 62,3 % - mimo Pezinka (SR), 2,6 % - zo zahraničia.
    Z ktorého sú kraja (len u slovenských respondentov): 48,3 % bratislavský, 13,8 % - trnavský, 9,5 % trenčiansky, 6,4 % nitriansky, 5,4 % banskobystrický, 9,5 % žilinský, 4,3 % prešovský, 2,8 % košický kraj.
   Ubytovanie a počet návštev na Vinobraní. Na otázku, kde sú ubytovaní, respondenti, odpovedali: 6,9 % v penzióne, 8,3 % v hoteli, 21,9 % u známych, 62,9 nie sú ubytovaní. Až 55,7 % respondentov uviedlo, že na pezinskom Vinobraní je viac ako päťkrát, 2 - 5 krát bolo 26,9 % a 17,4 % prišlo na naše oberačkové slávnosti prvý raz. Viac ako 470 respondentov (59,2 %) uviedlo, že vôbec nepoznajú program Vinobrania, 40,8 % mali o ňom prehľad.
   Čo sa návštevníkom na Vinobraní páčilo? - 36 % kultúrny program, 43,5 % gastronómia, 46,4 % ochutnávka vín, 42,1 % remeslá, 27,7 % sprievodné podujatia, 20,2 % iné (najčastejšie dobrá atmosféra, tradícia, stánky).
   Čo najviac návštevníkom na Vinobraní vadilo? - 23,9 % málo odpadkových košov, 27,2 % málo miest na sedenie, 25,4 % parkovanie, 24,7 % iné (nedostatok WC, priveľa ľudí a veľa opitých ľudí).
 
 (pš)

Ohodnoťte článok: