Začína štvrtý ročník Akadémie tretieho veku

Október 2010 / Prečítané 1760 krát
Poslucháči ATV na otvorení nového školského roka   Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2010/2011 otvorila štvrtý ročník svojej činnosti. Na jeho otvorení 8. septembra sa okrem poslucháčov a lektorov zúčastnil aj primátor mesta Oliver Solga, ktorý sa prítomným prihovoril a poprial im veľa úspechov a spokojnosti v štúdiu. Históriou uplynulých troch ročníkov činnosti ATV slovom aj obrazom previedol doc. Viktor Wittlinger. Nová koordinátorka ATV RNDr. Jaroslava Trubenová informovala o činnosti v novom školskom roku, v ktorom sa otvára šesť odborov pre 1. ročník a dva odbory pre 2. ročník.
V 1. ročníku sa otvárajú odbory: Anglický jazyk pre dospelých, Biológia alebo o genetike, evolúcii a rozmanitosti života, Dejiny hudby, Keramika, Počítače a Prírodné liečivá. V 2. ročníku pokračujú odbory Počítače a Prírodné liečivá.
   Celkove je do obidvoch ročníkov prihlásených 170 poslucháčov. Výučba bude prebiehať v priestoroch ZŠ Na bielenisku, ZŠ Fándlyho, Malokarpatského múzea, Centra voľného času a Pezinského kultúrneho centra podľa pripraveného rozvrhu.
 
RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.

Ohodnoťte článok: