Bratislavská župa chce chrániť vinohrady

Október 2010 / Prečítané 1973 krát
   Seminár pod názvom Vinohrady – vec verejná sa uskutočnil 13. októbra v konferenčnej sále Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho úlohou bolo formulovať verejný záujem a odporúčania pre ďalší vývoj územia vinohradov v Bratislave a v Malokarpatskom regióne. „Toto je jeden z prvých krokov, ktorý robíme na ceste za tým, aby župa aktívne vstúpila do toho, ako bude kraj vyzerať a ako sa v ňom budú cítiť ľudia nielen v tom bezprostrednom okolí, ale aj z hľadiska kultúrného dedičstva,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Župa chce, aby ostali zachované vinohrady, aby ostal zachovaný ráz krajiny tak, ako ho dostali tu žijúci ľudia od svojich predkov a aby ho tak odovzdali aj svojim potomkom.
   Seminára sa zúčastnili zástupcovia samospráv, odborníci v oblasti vinohradníctva a vinárstva, územného plánovania a krajinotvorby.
   Referát na tému Vinohrady a územný rozvoj obce predniesol Mgr. Oliver Solga, ktorý dokumentoval cez záväzné i podporné dokumenty úsilie mesta Pezinok nedopustiť výstavbu vo vinohradoch a v ich predpolí. Predstavil územný plán a VZN ako silný nástroj obcí v boji proti developerom a likvidátorom vinohradov. Ing. Ján Hacaj zaujal prednáškou o Historickom a kultúrnom aspekte vinohradníctva a vinárstva.
   Účastníci konferencie skonštatovali dôležitosť stretnutia a vytvorenie pracovnej skupiny pod gesciou BSK, ktorá bude formulovať problémy a navrhovať riešenia, vrátane legislatívnych zmien, od kompetentných štátnych orgánov. Na záver prijali účastníci seminára vyhlásenie, v ktorom vyzývajú samosprávy obcí Malokarpatského regiónu, aby vo svojich katastrálnych územiach všetkými možnými nástrojmi, predovšetkým prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie, chránili územia vinohradov pre ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov kraja. Ďalej vyzývajú samosprávu BSK, aby aktualizovala Územný plán BSK v záujme dosiahnutia zvýšenej ochrany území vinohradov. Vyzývajú tiež ministra poľnohospodárstva SR, aby sa zasadil o zmenu slovenskej či európskej legislatívy, najmä zákona o vinohradníctve a vinárstve, prípadne iného, s cieľom obnovenia zvýšenej ochrany vinohradov aj tam, kde už v súčasnosti vinice nie sú obhospodarované, a zabezpečil zmenu dotačnej politiky v prospech podpory výrobcov vín vlastniacich aj menšie výmery vinohradov.
 
(ra,bsk)
 

Ohodnoťte článok: