Grant na hokejbalové ihrisko

Október 2010 / Prečítané 2444 krát
   Mesto Pezinok získalo grant vo výške 6 632,64 eur prostredníctvom Nadácie Pontis z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky na projekt rekonštrukcie vonkajšej plochy hokejbalového ihriska na Fajgalskej ceste v Pezinku. Finančné prostriedky z grantu boli použité na materiálne vybavenie ihriska (nákup svetelnej tabule, striedačiek, farieb na vyznačenie vodorovných čiar a náter mantinelov). Mesto spolu s dobrovoľníkmi – hokejbalistami, chce znova nadviazať na tradíciu hokejbalu, vytvoriť lepšie podmienky pre tento druh športu a prinavrátiť mu dávne úspechy. Vybudovaním ihriska sa vytvoria kvalitné tréningové podmienky pre hokejbalové zápasy, spestrí sa ponuka športových aktivít v meste a pozdvihne sa motivácia detí a mládeže k aktívnejšiemu tráveniu voľného času.
   Všetky podstatné informácie o hokejbale (rozpis zápasov, tréningy a iné) nájdete na stránke www.hokejbalpezinok.eu .
 
(mk)

Ohodnoťte článok: