Počty žiakov v pezinských školách

Október 2010 / Prečítané 1551 krát
   V školskom roku 2010/2011 štyri pezinské základné školy navštevuje 1977 žiakov (v minulom roku to bolo 1986). V ôsmich materských školách je umiestnených 731 detí, čo je o 84 viac ako v predchádzajúcom školskom roku. V novembri budú otvorené ešte dve nové triedy MŠ v Základnej škole Na bielenisku, čím sa kapacita v materských školách ešte rozšíri.

Prehľad o počte žiakov v jednotlivých školách:
Základné školy počet žiakov detí v školskom klube
ZŠ Fándlyho 783 315
ZŠ Kupeckého 649 278
ZŠ Na bielenisku 372 127
ZŠ s MŠ Orešie 173 25
 
Materské školy
počet žiakov
MŠ Bystrická 96
MŠ gen. Peknika 135
MŠ Svätopluková 137
MŠ Vajanského 82
MŠ Za hradbami 148
MŠ Záhradná 45
ZŠ s MŠ Orešie 66
Cirkevná MŠ Za hradbami 22
 
iné počet žiakov
Základná umelecká škola 463
Centrum voľného času 346
Spojená škola - Komenského ul 99
Gymnázium 459
Obchodná akadémia 342
Stredná odborná škola - Komenského ul. 271
 

Ohodnoťte článok: