Podkarpatská kanalizácia finišuje

Október 2010 / Prečítané 1740 krát
   Jednou z najväčších stavieb v našom kraji, o ktorých sme už informovali aj na stránkach Pezinčana, je odkanalizovanie Malokarpatského regiónu tzv. Podkarpatská kanalizácia, ktorá z Pezinka a ostatných obcí odvádza splaškové vody do ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni. Súčasná ČOV v Pezinku bude slúžiť len na prečistenie pritekajúcich odpadových vôd z Pezinka a v prípade dažďových prietokov ich oddeleniu od splaškovej vody. Stavba by mala byť skolaudovaná v najbližších týždňoch. Tým sa vyrieši odvádzanie splaškových vôd z Pezinka na dlhé desaťročia. V súčasnosti prebieha aj vysporiadanie pozemkov v Grinave. Po jeho ukončení bude pokračovať proces stavebného povolenia a začne sa výstavba grinavskej kanalizácie, ktorú bude financovať Bratislavská vodárenská spoločnosť.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: