Na skládku v Novej jame sa odpad nevozí

Október 2010 / Prečítané 1405 krát
   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor štátnej správy a územného plánovania ako orgán štátnej správy príslušný zo zákona preskúmal rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Bratislave zo dňa 5.7.2007 vo veci umiestnenia stavby Pezinok – skládka odpadov (v Novej jame – pozn. red.) v konaní mimo odvolania a zrušil ho. Stalo sa tak najmä pre nesúlad napadnutého rozhodnutia KSÚ s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Pezinok, a tiež pre postup správnych orgánov vo veci vylúčenia účastníkov konania o umiestnení predmetnej stavby. Na tieto fakty dlhodobo poukazovala právnická kancelária zastupujúca mesto a ďalší účastníci konania. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a je možné sa voči nemu odvolať. Tou najdôležitejšou správou pre nás Pezinčanov je skutočnosť, že na skládku do Novej jamy sa komunálny odpad už od augusta nevozí.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: