Spomienka na obete I. sv.vojny

September 2010 / Prečítané 1938 krát
   V utorok 14.septembra sa uskutočnila malá slávnosť pri Božej muke na Kupeckého ulici. Bola tu znovu vysvätená kaplnka venovaná pamiatke obetí prvej svetovej vojny. Myšlienka umeleckej výzdoby sa zrodila v hlave jedného z najlepších slovenských keramikárov Jozefa Franka. O výzdobu – štyri keramické obrazy - sa postarali majstri keramikári Maroš Liška, Ján Pečuk, Ján Vigľaš a Jozef Franko. Na keramických obrázkoch sú zachytené obrázky z bojov a dobová slovesnosť. Centrom zobrazení je Panna Mária, ktorú vojaci vnímali ako svoju ochránkyňu a k nej sa obracali o pomoc. Zreštaurovaná bola aj kaplnka a pripravuje sa úprava jej okolia. Týmto pamätníčkom si mesto Pezinok, ako jedno z mála na Slovensku, pripomína pamiatku svojich občanov, ktorí v rokoch 1914 - 1918 bojovali na bojiskách prvej svetovej vojny. Boli to naši starí rodičia a prarodičia a preto si zaslúžia našu pozornosť a úctu. 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: