Výstava pezinského rodáka Žigmunda Šloma Diamanta

September 2010 / Prečítané 1990 krát
   Na nádvorí Krušičovej kúrie, na Radničnom námestí číslo 9 je až do 10. októbra výstava sochárskej tvorby nášho rodáka, významného izraelského architekta a sochára Žigmunda Šloma Diamanta. Táto fotografická prezentácia jeho diela je prvým impulzom k tomu, aby sa jeho tvorbou a jej prezentáciou na Slovensku začali zaoberať profesionálne inštitúcie.
   Prvé moje stretnutie so sochárskym dielom Žigmunda Šloma Diamanta bolo poznačené nielen prekvapením z rôznorodosti a kvality jeho sochárskej tvorby, ale bolo naplnené aj hrdosťou, že tento umelec žil od svojho narodenia (9. 4. 1928) niekoľko desaťročí v našom meste a k Pezinku sa dodnes hrdo hlási.
   Je to zvláštne a možno i príznačné, že pezinská, ale i slovenská kultúrna verejnosť sa iba teraz dozvedá, že v Izraeli žije umelec, ktorý pochádza zo Slovenska a dokonca z nášho mesta. Je to na našu škodu, že domáca umenoveda a kultúrna pospolitosť skoro nič nevie o sochárovi jeho kvalít. A to i napriek tomu, že sa k svojej starej vlasti a k svojmu mestu hlási a viažu ho k nám nielen osobné priateľstvá, ale aj bohatá korešpondencia.
   V mnohom je jeho životný príbeh podobný ostatným rovesníkom, ktorí na Slovensku prežívali relatívne šťastné detstvo až do chvíle, keď ich osud preťala krutá dráma druhej svetovej vojny. Následný vznik Slovenského štátu, ktorý ich obral o majetok i o dôstojnosť a nakoniec vyhladzovacie tábory, ktoré desaťtisíce Židov pripravili aj o to najcennejšie , o život , boli len pokračovaním zlého sna trvajúceho šesť rokov. Diamant mal to šťastie, že prežil, vysťahoval sa do „zeme zasľúbenej“, našiel si prácu, založil si rodinu a vychoval deti. , mal vôľu a energiu venovať sa práve architektúre a budovaniu. Až v zrelých rokoch v sebe znovu objavil sochára s chuťou popasovať sa nielen s námetmi, ktoré reflektujú jeho život, ale aj s hmotou. Námetov jeho diel je nepreberné množstvo, od biblických a symbolických tém až po osobné prežitky, obľúbený šport, tanec ale i znakové či abstraktné zobrazenia. Jeho tendenciou bolo pracovať s materiálom tvárnym, ale zároveň aj trvácnym. Práve preto si vybral bronz, do ktorého vdychuje pohyb a rytmus života ľudských bytostí, ale aj tiché zamyslenie a pokoj. To, čo sa však z mnohých sôch k nám prihovára najintenzívnejšie, je príbeh v nich zašifrovaný, niekedy až výkrik, ktorým nás k sebe pútajú.
   Pezinská výstava je prvým dotykom s jeho tvorbou nielen pre Pezinčanov, ale aj pre celé Slovensko, aj keď sa zatiaľ s jeho sochami zoznamujeme len na fotografiách a dokumentoch. Verím, že raz sa nám podarí uvidieť jeho sochy tak-povediac „ naživo “, v niektorej slovenskej galérii či osadené v exteriéroch miest. Pezinok by bol na takúto možnosť nielen pripravený, ale aj patrične hrdý. Bolo pre nás cťou, že sme mali možnosť osobne sa stretnúť s ich autorom, významným slovensko-izraelským sochárom a veľkým človekom, ktorý navštívil aj so svojou rodinou Pezinok v dňoch 4. -7. septembra.
   Počas vernisáže prevzal sochár mestské ocenenie Čestný občan mesta Pezinok. Toto ocenenie nie je len symbolickou poctou jeho talentu, ale najmä prejavom úcty k mimoriadnemu človeku.
   V pondelok sa Žigmund Šlomo Diamant v Mestskej vinotéke zúčastnil srdečného stretnutia so svojimi spolužiakmi a rovesníkmi a premietania dokumentáreho filmu o jeho sochárskom diele.
 
 Oliver Solga
 

Ohodnoťte článok: