Bude Grinava bez pošty?

September 2010 / Prečítané 2410 krát
   V Grinave sa šíri správa o pravdepodobnom zrušení pobočky Slovenskej pošty, ktorá má sídlo v budove na Myslenickej ulici. Je preto namieste vniesť viac svetla do tejto kauzy.

Ako sa to celé vlastne začalo

   O zrušení poštového úradu v Grinave sa uvažuje už od jari roku 2009. Ihneď ako som sa to dozvedel, požiadal som na mestskom zastupiteľstve o jeho zachovanie. Dal som poslanecký návrh, aby mesto Pezinok ako majiteľ budovy ponúklo Slovenskej pošte túto budovu za symbolické 1 euro za účelom zachovania poštového úradu PSČ 90203 Grinava. (Pošta platí doteraz mestu nájomné, pozn.autora). Poslanci na základe toho prijali a odsúhlasili uznesenie, do ktorého boli tieto podmienky zahrnuté. Ponuku so žiadosťou poslalo mesto pošte. Niekoľkokrát sme sa telefonicky dožadovali odpovede, ale Slovenská pošta sa až približne po roku vyjadrila, že o ďalšie prevádzkovanie poštového úradu v Grinave nemá záujem. Vyjadrili sa v tom zmysle, že na rekonštrukciu budovy, ktorú si táto žiada, nemajú zbytočné peniaze.
   Okrem toho asi pred dvoma rokmi požiadala pošta mesto Pezinok o rekonštrukciu strechy. Táto požiadavka bola dokonca zaradená do investičného programu. Mesto ju však napokon stiahlo. V súčasnosti je priestor budovy v užívaní pošty, ktorá nájomnú zmluvu doteraz oficiálne nevypovedala. Na pošte v Grinave pracuje pani Vlasta už od roku 1998. Pôsobia tu okrem nej aj dve doručovateľky. Podľa jej slov je pošta stále vyťažená. Denne obslúžia v priemere 70-80 zákazníkov. Okrem miestnych využívajú služby grinavskej pošty aj ľudia prechádzajúci okolo, nakoľko sa pošta nachádza hneď pri ceste, na hlavnom ťahu do Bratislavy. V priebehu kalendárneho mesiaca patrí podľa nej k najvyťaženejšiemu obdobiu časový úsek od 18. do 27. dňa v mesiaci, keď sa vyplácajú dávky. Najviac ľudí v týždni chodí v pondelok a piatok. Pani Vlasta tiež potvrdzuje moje informácie, že sa stretáva s negatívnymi názormi na zrušenie pošty. „Ľuďom sa to jednoducho nepáči, že by mali prísť o jednu z posledných fungujúcich služieb vo svojej mestskej časti.“
Slovenská pošta chcela zrušiť svoju pobočku v Grinave už k 1.septembru 2010. Tieto informácie mi poskytla pracovníčka oblastného riaditeľstva pôšt, pani Mugraverová. Ďalej uviedla, že žiadosť na zrušenie poštového úradu v Grinave bola odoslaná na Poštový regulačný úrad. Ten však túto žiadosť ešte neschválil, a preto bude pošta do konca roka 2010 predbežne v prevádzke. V prípade, že pošta svoju činnosť v Grinave predsa ukončí, ponúka svoje služby v obchodnom centre Mólo, ktoré je Grinave najbližšie. Pri poslednom rokovaní medzi zástupcami Slovenskej pošty a mesta sú podľa slov pani Mugraverovej všetky predpoklady na využívanie nových priestorov pošty v Móle. Tu pošta ponúka kvalitné nové moderné priestory pre doručovateľskú službu, zásielkovú službu a ostatné poštové požiadavky občanov mestskej časti Grinava, a to v oveľa dlhšom prevádzkovom čase. Moje námietky a argumenty, ktoré sa týkali vzdialenosti a možnosti starých ľudí či matiek s deťmi, neboli brané do úvahy.
   Preto sa občania mestskej časti Grinava po zistení týchto skutočností rozhodli podporiť svojím podpisom petíciu, ktorú petičný výbor predložil mestu Pezinok za účelom zachovania jednej z posledných fungujúcich a veľmi potrebných služieb v Grinave.
 
Drahomír Šmahovský
Stanovisko Mesta Pezinok k pošte Grinava:
 – Mesto Pezinok podniklo všetky potrebné kroky pre zachovanie Pošty v Grinave, primátor opakovane rokoval s vedením SP. Mestské zastupiteľstvo dokonca ponúklo Slovenskej pošte odkúpenie budovy za 1 euro. Súčasný celoročný poplatok za nájom je 1000 eur, čo považujeme za nájom skoro symbolický. Napriek tomu SP do budovy nič neinvestovala, pričom poplatky Pošty sa všeobecne zvyšujú a obyvateľom mesta tiež nie sú poskytované žiadne zľavy na poplatkoch či službách, ktoré by zohľadňovali nízky nájom. Na druhej strane si treba uvedomiť, že k takémuto kroku prinútila SP súčasná ekonomická situácia. Vedenie SP ubezpečilo občanov, že všetky ich služby zostanú zachované tak ako doteraz, zmení sa len objekt Pošty, ktorá bude fungovať v NC Mólo.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: