Fotografická súťaž Bariéry

September 2010 / Prečítané 2011 krát
   Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike organizuje od júna do októbra 2010 tretí ročník on – line internetovej súťaže fotografií. Rovnako ako po minulé roky sa zameriava na zobrazovanie bariér a prekážok, ktoré komplikujú bezproblémový pohyb občanov so zdravotným postihnutím v našom okolí.
   Súťaž prebieha na webovej stránke www.nrozp-bariery.sk  a je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu 7.1 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.
   Súťažné práce budú ocenené a vystavené na vernisáži v novembri. 
 
(mh)
 

Ohodnoťte článok: