Medzinárodný súťažný festival Dychovky v Preši

August 2009 / Prečítané 2241 krát
Zaplnené nádvorie ZámkluHlavnú cenu si odniesla Dubňanka
  Pezinok cez tretí augustový víkend žil opäť dychovou hudbou. Už tradične v tomto čase sa u nás konal Medzinárodný festival dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI. V tomto roku ho po deviatykrát pripravili Spolok Dychovej hudby Cajlané, Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH Cajlané. Gestorom podujatia bol primátor mesta Oliver Solga.
   Prvý festivalový deň začal vernisážou výstavy Dychovka v Pezinku v Dome kultúry. Potom sa uskutočnila sv. omša za zomrelých a žijúcich muzikantov dychovej hudby v Pezinku.Druhý deň i predpoludnie v nedeľu patrili sprievodnému koncertovaniu hudieb na viacerých miestach v centre mesta.
   V nedeľu poobede začal program sprievodom hudieb, mažoretiek a hostí od Domu kultúry na nádvorie Zámku. Tu sa po slávnostnom otvorení konala súťažná časť festivalu. Výkony hudieb hodnotila odborná porota pod vedením hudobného skladateľa Adama Hudeca.
Víťazná kapela - DH Dubňanka   Víťazom tohtoročného festivalu sa stala dychová hudba DUBŇANKA z Dolných Dubňan pri Moravskom Krumlove (ČR). Ďalšie poradie: 2.miesto DH Minciar z Kremnice, 3. DH Blatnička z Blatničky, okres Hodonín (ČR), 4. Grinavanka, 5. Mostárenka z Brezna.
   Osobitné ceny získali: Cena primátora – DH Dubňanka, Cena za ženský spev – sólistky DH Blatnička ( Petra Nožičková, Hana hliková), Cena za mužský spev – sólisti DH Grinavanka (Ľuboš Tahotný, František Stehlík) za pieseň Z južnej strany Malých Karpát, Cena za inštrumentálny výkon – S – klarinetista DH Minciar Jakub Žuffa, Cena Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA – DH Mostárenka, Cena predsedu poroty – DH Minciar, Cena diváka – DH Grinavanka, Cena za najobľúbenejšiu skladbu – DH Grinavanka ( Z južnej strany Malých Karpát).
„ Myslím si, že sme boli svedkami úspešného ročníka festivalu. Jeho príprava bola dosť náročná najmä po ekonomickej stránke. V dôsledku hospodárskej krízy nás niektorí sponzori nepodporili. Mali sme s tým veľa starostí. Problémy nastali aj s účasťou niektorých vopred dohodnutých hudieb, ale včas sme to doriešili. Mám veľkú radosť, že sa nám zvýšila návštevnosť na podujatí. Potvrdzuje to, že Pezinčania majú dychovku radi. Záujem ľudí o festival je pre nás organizátorov povzbudením i ocenením našej práce. Chcel by som poďakovať všetkým sponzorom, osobitne Mestu Pezinok a Nadácii Revia. Veľmi nám pomohla rodina Kovačovská, materiálne i pracovne. Poďakovanie ale patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.V budúcom roku sa uskutoční jubilejný desiaty ročník festivalu, ktorý má už určený termín 13.-15. augusta,“ povedal nám na záver predseda organizačného výboru František Feder.
 
(mo)