Hodnotenie kvetinovej výzdoby

August 2009 / Prečítané 1818 krát
  Ešte do 15. októbra 2009 možno nahlásiť na Mestskom úrade v Pezinku (tel. 033/6901 153, e-mail: jana.gubaniova@msupezinok.sk ) kandidátov na získanie ocenenia najkrajšia kvetinová výzdoba v kategóriách: 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3. verejná budova.
   Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční do konca októbra.
 

Ohodnoťte článok: