Stále je tu problém s nelegálnymi skládkami odpadu

August 2009 / Prečítané 1818 krát
V minulom roku bolo odvezených z čiernych skládok v katastri mesta 32,52 t odpadu.
   Problém s "čiernymi skládkami odpadu" má snáď každé mesto na Slovensku, Pezinok nevynímajúc. Nelegálne skládky sú pre samosprávy nočnou morou a úplne ničia ich snahu zaistiť kvalitné životné prostredie pre svojich obyvateľov. Bohužiaľ, žijú medzi nami aj ľudia, ktorí si pomenovanie človek vôbec nezaslúžia. Tieto indivíduá, zakladajúce čierne skládky, si vôbec neuvedomujú, aký ekologický a ekonomický dopad má ich konanie. Je im jedno, že v konečnom dôsledku na to doplatí celá samospráva a každý občan mesta. Čierne skládky odpadu stoja mesto Pezinok nemalé peniaze a majú negatívny dopad na mestský rozpočet. Ani pravidelné rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov po celom meste neznižuje podiel tvorby čiernych skládok.
   Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pojem čierna skládka nepozná, my sme si ich však zvykli takto pomenovať. Podľa zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Týmto „iným“ miestom sa chápe akákoľvek nehnuteľnosť – les, pole, lúka, okraj cesty a podobne.
   V mesiaci jún 2009 bolo zlikvidovaných 26,82 ton odpadu nelegálnych skládok a na ich likvidáciu sa použilo 6 248,54 eur (188 244 Sk). Nebyť arogantných a sebeckých ľudí, ktorí myslia len na seba, mohli sa tieto finančné prostriedky použiť napríklad na rekonštrukciu detských ihrísk.
   Počet neriadených skládok stále narastá a môžu sa stať časovanou bombou. Sú nebezpečné z hľadiska šírenia chorôb a rozmnožovania nepríjemných parazitov, sú miestom šírenia inváznych druhov rastlín, znečisťujú povrchové i podpovrchové vody a často sa zapália samovznietením.
   "Čierne" skládky odpadu sú jedným z príkladov nezodpovedného správania sa ľudí k životnému prostrediu a k prírodnému dedičstvu. Dokedy ešte?
 
Marián Hletko, Inšpektor ŽP mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: