Preventívne aktivity Mestskej polície v Pezinku

August 2009 / Prečítané 2060 krát
  V priebehu prvého polroka uskutočnila Mestská polícia v Pezinku v rámci projektu pod názvom Poznaním k hodnotnému životu prevenčné aktivity zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov nášho mesta.

Prednášky
   Príslušníci oddelenia prevencie kriminality od začiatku roka realizovali 122 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 2471 osôb. V rámci prevencie kriminality pripravili osem prevenčných akcií s účasťou 1671 osôb. Za túto činnosť obdržali 77 písomných pochvalných vyjadrení.

Poradenská činnosť
   Sprístupnením nových priestorov mestskej polície sa rozšírila ďalšia činnosť pre obyvateľov Pezinka. Ide predovšetkým o poradensko-konzultačnú činnosť a realizáciu osvetových a náučných programov. Využívajú ich najmä študenti stredných a vysokých škôl. Boli medzi nimi aj učitelia pezinských škôl a rodičia detí. Dvakrát týždenne pracuje koordinátor prevencie kriminality s 12 dobrovoľníkmi z radov študentov, ktorí sa zúčastňujú špeciálneho vzdelávacieho a športového programu, aby sa mohli zapojiť do aktívnej práce na projekte.

Dopravná výchova
   Od februára začali príslušníci odd. prevencie kriminality realizovať prevenčno-bezpečnostný program Dopravná výchova pre žiakov základných a materských škôl. Ich zásluhou vzniklo dopravné ihrisko v Materskej škole Za hradbami. Do užívania boli dané nové priestory určené na prevenciu a školiace programy. Na ich slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj pracovníci sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Počas návštevy vysoko vyzdvihli prácu MsP Pezinok a osobitne prácu na úseku prevencie kriminality. Súčasne vyjadrili poďakovanie primátorovi mesta Mgr. Oliverovi Solgovi za vytváranie podmienok bezpečnosti v meste, ktorá spĺňa európske normy tzv. bezpečných miest EÚ. Vyjadrili tiež prianie, aby tento projekt bol naďalej realizovaný a podporovaný, nakoľko robí dobré meno Pezinku i Slovenskej republike v zahraničí.

Prevenčné akcie
   Príslušníci MsP popri prednáškovej činnosti uskutočnili aj viaceré prevenčné akcie. Boli to: ukážka na podujatí hasičov pri príležitosti osláv sv. Floriána; prevenčno-bezpečnostná akcia Bezpečný vchod; prevenčno-osvetové podujatie Marihuana nie je iba cigaretka; Športový deň MsP, Deň detí a športovo-náučný tábor pre deti. Pre žiakov ZŠ Fándlyho zabezpečili krúžok bojových umení.
   Projektom Poznaním k hodnotnému životu sa MsP Pezinok uchádza o prestížne postavenie v oblasti prevencie kriminality na Slovensku. Snaží sa taktiež znovu uspieť aj na medzinárodnej úrovni, a to v súťaži o Európsku cenu prevencie kriminality. Úspechom je aj nominovanie koordinátora prevencie MsP Pezinok Bc. Miroslava Schlesingera do Expertnej skupiny Rady vlády SR pre prevenciu kriminality detí a mládeže.
 
(MsP)

Ohodnoťte článok: