Poďakovanie

August 2009 / Prečítané 2156 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí dňa 1. 7. 2009 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Štefániu PULLMANNOVÚ.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí dňa 17. 7. 2009 odprevadili našu drahú zosnulú  
  Mal som vás všetkých rád, chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 10. 7. sme sa rozlúčili s našim milovaným
Michalom SLIMÁKOM.
Ďakujeme všetkým známym a priateľom za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Mama a brat s rodinou.


Ohodnoťte článok: