1. stretnutie priaznivcov KST na Veľkej homoli

August 2009 / Prečítané 2471 krát
   Sekcia pešej turistiky Klubu slovenských turistov (KST) pozýva všetkých priaznivcov turistiky na nové celoslovenské podujatie KST s medzinárodnou účasťou „Stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov“. Podujatie sa uskutočňuje v rámci Európskeho dňa turistiky, ktorý na druhý septembrový víkend vyhlásilo Európske turistické združenie (Europäische Wandervereinigung – EWV). Klub slovenských turistov pred rokom, nultým ročníkom v Prešove (vrch Patria), založil tradíciu jednodňového pochodu. Organizátorom 1. ročníka je Regionálna rada KST – Klub bratislavských turistov (KBT), spoluorganizátormi sú Modranský turistický spolok a mestá Modra a Pezinok.
   Stretnutie priaznivcov KST sa bude konať v sobotu 12. septembra o 12. h pod rozhľadňou na Veľkej homoli (nad Modrou). Na vrchole čaká všetkých turistov kultúrny program, občerstvenie a pamätné listy.
   Podujatie bude sprevádzať aj sprievodný program ako je slávnostné otvorenie v predvečer výstupu v Turistickej informačnej kancelárii v Modre – Harmónii za účastí pozvaných hostí zo Slovenska a partnerských organizácií Klubu bratislavských turistov z Rakúska, Českej republiky, Maďarska.
   Veľká homoľa (709 m) je najvýraznejší vrch na východnej strane južnej časti Malých Karpát, križovatka turistických chodníkov. Prvú rozhľadňu na vrchole postavil Modranský turistický spolok v roku 1894, keď bolo okolie Modry významným turistickým centrom Uhorska. Súčasná rozhľadňa bola postavená v roku 2001. Jej výška je 20 m. Má kruhový výhľad z hornej plošiny.
Na Veľkú homoľu je možné dostať sa značkovanými turistickými chodníkmi Klubu slovenských turistov z Pezinka, Modry, Harmónie, Piesku a Kuchyne.
   Organizátor pripravil i možnosť absolvovať výstup na horskom bicykli z Modry až na vrchol.
   Ubytovanie a stravovanie účastníkov je zabezpečené v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre. Klub bratislavských turistov spolu so SŠVO ponúka záujemcom možnosť návštevy školskej vínnej pivnice, ktorá je spojená s prehliadkou a degustáciou vín. Degustácia zahŕňa odborný výklad, 4 vzorky vín, minerálku, tvrdý syr a pagáče.
   V priestoroch pivnice sa nachádza aj predajňa vín z produkcie školy a suvenírov – modranskej majoliky.
   Viac informácii získate na telefónnom čísle +421 907 299258 u predsedu Klubu bratislavských turistov Petra Perhalu i na perhala@centrum.sk .
 
Peter Perhala