Blahoželanie R. Ondrovičovi

August 2009 / Prečítané 1898 krát
   V uplynulých dňoch funkcionári a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-mesto blahoželali Rudolfovi Ondrovičovi k jeho významnému životnému jubileu – 6O. narodeninám.
   R. Ondrovič je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR od roku l976 a zostal jej verným i napriek zdravotným ťažkostiam a invalidite. Po absolvovaní odbornej prípravy v ŠPO MV SR v Žiline sa stal zásahovým hasičom na Hasičskej stanici v Pezinku. Jeho práca mu bola nielen zamestnaním, ale i povolaním a stala sa mu osudnou. Na zásahu pri požiari mlyna v Senci utrpel úraz a stratil nohu v predkolení. Po určitom čase sa opäť vrátil medzi svojich kolegov a pracoval na pol úväzku až do roku l983, kedy odišiel do invalidného dôchodku. Za svoju prácu bol ocenený medailou Za statočnosť od ministra vnútra a je nositeľom viacerých vyznamenaní DPO SR.
   V rámci Dobrovoľného hasičského zboru vykonával viaceré funkcie. Bol tiež preventivárom Mesta Pezinok. V súčasnosti vykonáva funkciu revízora v DHZ Pezinok-mesto.
Blahoželáme!
 
P. Ronec

Ohodnoťte článok: