Pezinský rádiodispečing Taxi

August 2009 / Prečítané 2455 krát
   Dôkladný prieskum poskytovania taxislužieb na území mesta Pezinka, ktorý zrealizovali zástupcovia Cechu Taxi a Slovenskej živnostenskej komory ukázal fakt, že v meste síce jazdia vozidlá označené „Taxi“, ale poskytujú služby ako osobná doprava, čo nie je v súlade so zákonom o vnútroštátnej taxislužbe. Nie je zabezpečená žiadna kontrola odbornej spôsobilosti vodičov, ich finančnej spoľahlivosti, ale i ich oprávnenosti podnikať na základe koncesnej listiny. Táto situácia si vyžadovala zmenu a úpravu pravidiel.
   V prvom rade treba povedať, že nevzniká nová taxislužba. Vytvára sa rádiodispečing taxislužby pre skvalitnenie služieb obyvateľom Pezinka a okolia, ako i návštevníkom mesta. Rádiodispečing bude pracovať nepretržite 24 hodín denne a koordinovať vodičov TAXI, napojených na dispečing, ktorí budú spĺňať všetky podmienky pre výkon taxislužby. Výhody vytvorenia rádiodispečingu sú nasledovné: *zákazníci budú volať len na jedno ľahko zapamätateľné veľkokapacitné skrátené tel. číslo 16110, *je zabezpečená väčšia bezpečnosť zákazníka, ale i vodiča, *zaručené budú jednotné ceny taxíkov, jazdiacich pod hlavičkou dispečingu, *spoločnosť sa stane riadnym členom Cechu Taxi a každý vodič bude mať možnosť využívať výhody členov cechu – napr. zľavy pri nákupoch vozidiel, pneumatík, servisných prehliadkach a pod., * vytvoria sa štyri nové pracovné miesta a minimálne práca pre 25 vodičov, *začne sa prevádzkovať Drink – Taxi, t. j. zákazník, ktorý požil alkoholické nápoje zavolá na dispečing a my ho odvezieme domov aj s jeho autom, *občania si budú môcť dopredu zabezpečiť vozidlá na svadby, promócie, pohreby a pod., *občan si bude môcť 48 hod. vopred objednať taxislužbu na tzv. časovanú objednávku – vopred určený termín a hodina pristavenia vozidla, napr. odvoz na letisko do Bratislavy, na autobusovú stanicu a pod., *všetky služby bude možné objednať v Pezinku na Holubyho ul. 79.
   So spustením plnej prevádzky rádiodispečingu rátame od septembra 2009.
   Pevne veríme, že občania mesta budú naše služby využívať a zároveň zvýšenou kvalitou poskytovania taxi služieb sa budeme snažiť prispieť k dobrému menu mesta Pezinok a spokojnosti jeho občanov i návštevníkov.
 
Marián Hanusek, konateľ spoločnosti

Ohodnoťte článok: