Výlet na Moravu

August 2009 / Prečítané 1872 krát
  Klub dôchodcov na Cajle ďakuje vedúcej klubu Viktórii Jachymovej za zorganizovanie výletu
na Moravu (10. júla). Navštívili sme Mikulov a Lednice. Pochvaľovali sme si všetci. I takto sa dá upevňovať spolupatričnosť a súdržnosť našich dôchodcov.
 
Eva Slezáková, predseda klubu

Ohodnoťte článok: