Povinnosť nahlasovania zabíjačiek

August 2009 / Prečítané 1962 krát
  Upozorňujeme občanov na povinnosť nahlasovania zakáľačky hovädzieho dobytka a ošípaných pre vlastnú potrebu písomne na Regionálnu veterinárnu a potravinársku správu Senec, Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec, telef. na č. 02/459 262 12, faxom – 02/ 459 262 11, e-mailom – rvssco@svssr.sk . Potrebné je uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, miesto a dátum zabíjačky, tel. kontakt, dátum a čas nahlásenia, druh zvieraťa – ošípaná (HD, vlastný chov) kúpené, počet ks, u HD aj vek.
   Povinnosť vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti § 23, od. 1. – hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
 
(RVaPS Senec)

Ohodnoťte článok: