Situácia je vážna, ohrozené sú rozvojové programy

August 2009 / Prečítané 1709 krát
   Po prijatí opatrení, ktoré znamenajú šetrenie prevádzkových a režijných nákladov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zariadení (školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia) na základe prognóz vývoja príjmov štátneho rozpočtu zo začiatku roka bude musieť kraj pristúpiť k ďalším, zrejme radikálnejším opatreniam.
   Zníženie príjmov štátneho rozpočtu sa totiž dramaticky odráža aj na príjmoch samosprávnych krajov, ktoré hospodária predovšetkým s podielom z dane z príjmov fyzických osôb. Úpravou nezdaniteľnej položky, rastom nezamestnanosti a nižším výberom dane prichádza regionálna samospráva na celom Slovensku podľa poslednej prognózy ministerstva financií o takmer 77 miliónov eur (2,3 mld. Sk).
   Pre Bratislavský samosprávny kraj to znamená, že musí počítať s výpadkom v príjmoch z tohto dôvodu vo výške viac ako 6 mil. eur (takmer 190 mil. Sk). Ak k tomu prirátame výpadok vo výške cca 16,6 mil. eur (cca 500 mil. Sk) z nezrealizovaného ale v rozpočte naplánovaného predaja majetku a možný pokles vo výbere daní z motorových vozidiel, bude potrebné nielen ďalej racionalizovať, ale žiaľ aj upustiť od niektorých rozvojových projektov či plánovaných aktivít.
   Rozpočet BSK na tento rok schválili poslanci na svojom rokovaní v decembri minulého roka jednomyseľne ako vyrovnaný vo výške 145 mil. eur.
   „Budeme sa musieť sústrediť na to, aby zamestnaných mal v septembri kto prepraviť do práce, aby študenti a učitelia mohli v triedach svietiť a kúriť a klienti v sociálnych zariadeniach čo jesť. Nič viac, ale verím, že ani nič menej,“ okomentoval vážnu situáciu predseda BSK Vladimír Bajan.
   Zároveň v tejto súvislosti listom oslovil poslancov BSK, aby ich o situácii informoval a taktiež požiadal o stretnutie s ministrom financií SR, keďže ohrozené môžu byť aj niektoré originálne kompetencie.
   Návrhmi na konkrétne riešenia sa bude zaoberať mimoriadne zastupiteľstvo BSK, ktoré sa zíde zrejme koncom augusta.
 
Milka Podmajerská

Ohodnoťte článok: