Projekt EUFACINET

August 2009 / Prečítané 2020 krát
   Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok realizuje medzinárodný projekt EUFACINET. Projekt kladie dôraz na facilitáciu nových vzdelávacích postupov za účelom vytvorenia kultúry celoživotného vzdelávania v malých a stredných podnikoch z oblasti priemyslu, obchodu, turizmu či zo sociálnej oblasti. EUFACINET inicioval a podporuje vznik európskej siete facilitátorov pracujúcich prostredníctvom odbornej komunity.
   Viac informácií získate na www.facilitatinglearning.eu/sk/ .
 

Ohodnoťte článok: