Literárna súťaž pre seniorov

Apríl 2009 / Prečítané 1802 krát
   Seniori v partnerskom meste Mladá Boleslav aj v tomto roku vyhlásili literárnu súťaž pre seniorov, tentoraz pod názvom Náš deduško automobil, alebo ako sa kedysi cestovalo. Téma je zadefinovaná široko – od dopravných prostriedkov 20. storočia vo všeobecnosti až po „premiestňovanie sa po svojich“. Do súťaže bude zahrnutá každá esej, poviedka alebo rozprávanie, ktoré budú doručené do 31. 7. 2009 na Oddelenie styku s verejnosťou MsÚ v Pezinku.
   V minuloročnej súťaži získala ocenenie Pezinčanka Kamila Némethová.

(MA)


Ohodnoťte článok: