Medziskládka v Dolnej tehelni sa likviduje

Apríl 2009 / Prečítané 1774 krát
   Čitatelia nás upozornili na skládku odpadu v lokalite Dolná tehelňa a chcú vedieť, aký bude jej ďalší osud. Prinášame informáciu Odboru životného prostredia MsÚ Pezinok:
   Skládka haluziny a révoviny v Dolnej tehelni vznikla v roku 2006 a bola povolená ako medziskládka Obvodným úradom životného prostredia. Slúžila na prechodné ukladanie po jarnom orezávaní stromov a vinohradov pre Mesto Pezinok a bezplatne aj pre občanov. Bolo to v čase, kedy začalo platiť nové nariadenie o zákaze ukladať tento druh odpadu na skládky komunálneho odpadu. Drevná hmota bola raz do roka mechanicky zoštiepkovaná a využitá na kurivo. Od začiatku tohto roku však má Mesto zmluvu s Regionálnymi cestami Bratislava a tak haluzinu vozí do areálu OSC na Malackej ceste, kde ju následne štiepkujú. Z toho dôvodu Mesto pristúpilo k likvidácii skládky v Dolnej Tehelni a už v decembri vyčlenilo na to finančné prostriedky. V súčasnosti prebieha likvidácia skládky a rekultivácia pozemku, ktorý je majetkom mesta a využije sa na iný účel.
   Najväčším problémom počas trvania medziskládky však bola nedisciplinovanosť niektorých obyvateľov, ktorí na túto skládku drevnej hmoty začali postupne voziť stavebný a rôzny iný odpad. Dokonca ani areál blízkeho jazera, ktoré je rybárskym revírom a vzácnym prírodným prostredím , nebol ušetrený od toho, aby svoj odpad (zeminu, tehly, PET-flaše, sklo, bytové zariadenie, sanitu a pod.) nevozili a ilegálne neukladali v jeho blízkosti. Zarážajúcejšie je to už aj preto, že práve Pezinčania sú v povedomí celého Slovenska vnímaní ako bojovníci za zdravé a čisté životné prostredie. Boli by sme radi, keby aj v každodennom živote naši spoluobčania dokazovali, že nie sme barbari a že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné.

(ra)


Ohodnoťte článok: