Klub podnikateľov pomáha slabším

Apríl 2009 / Prečítané 1905 krát

   Klub podnikateľov mesta Pezinok mal valnú hromadu. Okrem členov klubu sa jej zúčastnili primátor Pezinka Oliver Solga, viceprimátor a poslanec NR SR Ján Čech, zástupcovia bánk a iní hostia.
Prítomní členovia KPMP zobrali na vedomie správu o činnosti za predchádzajúci rok a správu revíznej komisie o hospodárení. Schválili zmeny v stanovách a zvolili nové predstavenstvo a revíznu komisiu. Novým predsedom klubu sa stal Ing. Viliam Frič.
   Pri príležitosti 15. výročia klubu sa predstavenstvo rozhodlo podporiť pätnásť rodín s ťažkými životnými podmienkami, odkázanými na pomoc. Výber sociálne odkázaných spoluobčanov urobí Sociálne oddelenie Mestského úradu. Symbolický šek na celkovú sumu 1500 eur na zasadnutí prevzal primátor O. Solga.
Pomoc sociálne slabším spoluobčanom KPMP neposkytuje prvý raz. Každoročne zo svojej činnosti, najmä Plesu podnikateľov, venujú finančnú pomoc Hestii Pezinok, Domovu dôchodcov na Bratislavskej ulici, nadácii Revia a vybraným telesne postihnutým občanom.
   Ďalšou aktivitou klubu bude podujatie pod názvom Pezinský kotel na Radničnom námestí, ktoré v spolupráci s Mestom Pezinok usporiadajú 20. júna. (mo)


Ohodnoťte článok: