Ocenení učitelia

Apríl 2009 / Prečítané 3973 krát

   Stalo sa už tradíciou, že záslužná a trpezlivá práca učiteľov s deťmi každoročne nachádza uznanie a ocenenie aj u predstaviteľov mesta.
   V rámci celomestských osláv Dňa učiteľov sa uskutočnilo 30. marca v Dome kultúry divadelné predstavenie Všetko o ženách v podaní divadla Appolo z Bratislavy. Po ňom sa konalo prijatie pedagogických pracovníkov primátorom mesta a malé pohostenie. Pri tejto príležitosti odovzdal Mgr. Oliver Solga vyznamenania desiatim učiteľom zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Ocenení boli: Mgr. Art. Magdaléna Milčíková (ZUŠ), Mgr. Eva Tarábková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Milan Janoga (ZŠ Fándlyho), Mgr. Viola Nováková (ZŠ Fándlyho), Mgr. Ingrid Jurčová (ZŠ Na bielenisklu), Mgr. Marta Nemcová (ZŠ a MŠ Orešie), Marta Kišoňová (MŠ Bystrická), Božena Zajíčková (MŠ Holubyho), Eva Maďarová (MŠ Záhradná), Anna Kucháreková (ZŠ Za hradbami).

(mo)


Ohodnoťte článok: