Nebezpečné odpady možno priniesť na dvor Petmasu

Apríl 2009 / Prečítané 1991 krát
   Nebezpečné odpady na zberné miesto vo dvore firmy Petmas na Šenkvickej ulici možno bezplatne priniesť v pracovné dni od 7.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 18.00 hod.
 Občania Pezinka sem môžu voziť napríklad žiarivky, oleje, farby, lepidlá, liečivá, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty, batérie, akumulátory, elektrické spotrebiče, nebezpečný odpad zo stavieb, atď.
   Podnikatelia sú povinní zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu na vlastné náklady.

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: