Podpora aktívneho využívania voľného času detí a mládeže

Apríl 2009 / Prečítané 2092 krát

   Mesto Pezinok v snahe podporovať aktívne prežívanie voľného času detí a mládeže a rozvoj rekreačného športu má aj v tomto roku naplánované viaceré investičné aktivity týkajúce sa detských a športových ihrísk.
   V súčasnosti dokončujeme detské ihrisko na Suvorovovej ulici na sídlisku Sever. S rekonštrukciou sa začalo ešte v minulom roku na podnet rodičov zo sídliska. Vďaka finančnej podpore mesta boli osadené lavičky, hojdačky, smetné koše a upravilo sa pieskovisko. V najbližšej dobe by mala pribudnúť ešte lezecká stena a drevený hrad pre deti. Žiaľ, opäť zaúradovali vandali a krátko po úprave ihriska na jeseň minulého roka zničili novo osadené drevené koníky na pružine. Mesto Pezinok investovalo do úpravy tohto ihriska zo svojich zdrojov celkom 9 958,20 € (300 tis. Sk).
   V procese prípravy je revitalizácia plochy vonkajšieho futbalového ihriska v areáli Základnej školy Na bielenisku, ktoré je v súčasnosti v zlom technickom stave a neumožňuje vykonávať športové aktivity. Prvým krokom bude odstránenie jestvujúceho zaburineného povrchu ihriska o rozmeroch 49 x 75 m, vyrovnanie terénu a vysadenie nového trávnika. Práce by sa mali začať v mesiaci júl a predpokladaný termín ukončenia úprav futbalového ihriska je august 2009. Celkový rozpočet projektu je 7 715 € (232 400 Sk). Nový školský športový areál budú môcť využívať žiaci všetkých základných škôl v Pezinku, obyvatelia mesta, hlavne mestskej časti Pezinok Sever, sídliska Muškát či členovia TJ Baník Pezinok.
   Projekt Obnov svoje ihrisko je spolufinancovaný z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2009 Nadácie Pontis. Mesto získalo z nadácie finančný príspevok vo výške 6 429 € (193 680,10 Sk), v rámci ktorého budú zrealizované zemné práce a vysadený nový trávnik.
   Do tretice dostanú malí Pezinčania od mesta aj úplne nové dopravné ihrisko, ktoré by malo byť v prevádzke už pred letnými prázdninami. Na vybudovanie dopravného ihriska mesto Pezinok vyčlenilo plochu v areáli Materskej školy Za hradbami.
   Cieľom tejto investície je podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti cestnej premávky a v technike jazdy, ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí. Tento projekt podporuje aj Mestská polícia,, ktorá je pripravená aktívne participovať na dopravnej výchove detí. Dopravné ihrisko bude dostupné pre všetky pezinské materské školy a pre žiakov I. stupňa základných škôl.
   Celkový rozpočet je 13 277,57 € (400 tis. Sk). Mesto Pezinok vyčlenilo finančné zdroje najmä na úpravu povrchu asfaltovej plochy nachádzajúcej sa v areáli materskej školy. Projekt dopravného ihriska kofinancuje Nadácia Allianz v sume 6 638, 78 € (200 tis. Sk),  prostredníctvom ktorej budú zakúpené a osadené dopravné značky a vďaka finančnej podpore REVIE  Malokarpatskej komunitnej nadácie (331,94 €, t. j. 10 tis. Sk) bude zabezpečené vybavenie ihriska  bicyklami a trojkolkami. V druhej etape bude v tejto materskej škole vybudované nové detské ihrisko, rekonštruované lavičky a upravené plochy na hranie.

(ZS)


Ohodnoťte článok: